Stacja Pomocy im. Brata Gerarda

UDZIELANIE POMOCY
DLA OSÓB CHORYCH STARYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH

WTORKI I CZWARTKI
w godz. 16.00 – 18.00
Stacja Pomocy Brata Gerarda stanowi kontynuację działalności Stacji Socjalnej Johannitów w Mrągowie, która z dniem 31.03.2009 r. została zamknięta. Na mocy trójstronnego aktu powołania stacji (Parafia Rzymskokatolicka im. św. Wojciecha w Mrągowie – Johannici z Niemiec – Związek Polskich Kawalerów Maltańskich Delegatura Warmińska w Klebarku Wielkim),  od dnia 01.04.2010 r.  dzięki współpracy z Gminą Miasta Mrągowo i z Zarządem  Powiatu Mrągowskiego rozpoczęto  realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej. Wszelkie związane z tym działania kierowane są do osób chorych, starszych i niepełnosprawnych z terenu miasta Mrągowa a także z powiatu mrągowskiego. Pomimo, że system udzielania środowiskowej i instytucjonalnej pomocy i opieki świadczonej osobom niepełnosprawnym, chorym i starszym jest w Mrągowie i w powiecie mrągowskim dość rozbudowany, to jednak nie jest on w stanie efektywnie zabezpieczać tychże osób. Konieczność realizowania przez Parafię Rzymsko-Katolicką św. Wojciecha w Mrągowie zadań pomocowych wyniknęła z braku w mrągowskim środowisku lokalnym organizacji pozarządowej, która mogłaby nieodpłatnie uzupełniać tego typu działalność rządowych instytucji pomocy społecznej i służby zdrowia. Bezpośrednio za działania odpowiedzialny jest Proboszcz Parafii Rzymsko-Katolickiej św. Wojciecha w Mrągowie – ks. mgr Wiesław Świdziński, przy współpracy interdyscyplinarnie doświadczonych osób pielęgnujących i usprawniających oraz edukujących i wspierających terapeutycznie i socjalnie  osoby niepełnosprawne (pielęgniarki, pedagog terapeuta, pracownik socjalny, organizator pomocy społecznej) a także księgowej odpowiedzialnej za koordynację działań rozliczeniowo-finansowych zadań. Fakt ten przyczynia się do podnoszenia jakości życia osób wymagających pomocy.

  • Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane są poprzez:

a) działania o charakte

rze rehabilitacyjno-pielęgniarskim dla osób    niepełnosprawnych w otworzonym w tym celu

punkcie w parafii a    także bezpośrednio w domach osób wymagających  tego typu    wsparcia,

c) świadczenie usług pielęgniarskich wspierających osoby chore, starsze i niepełnosprawne,

d) dostarczanie osobom potrzebującym sprzętu niezbędnego w procesie rehabilitacji,

g)  prowadzenie indywidualnych zajęć w domach podopiecznych, mających na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętnośc

i niezbędnych do  samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych,

  • Dodatkowo:

 prowadzenie profilaktyki przeciwodleżynowej dla obłożnie  chorych,
zaopatrywanie w higieny osobistej, wykorzystywane w pielęgnacji     osoby chorej,

wykonywanie podstawowych badań w zakresie : pomiaru ciśnienia      tętniczego, poziomu cukru

współpracę z lekarzami rodzinnymi i innymi podmiotami z terenu
powiatu mrągowskiego   świadczącymi  usługi o podobnym    charakterze,

udzielanie porad,

w/w usługi wykonywane będą nieodpłatnie.

Osoby potrzebujące pomocy proszone są o zgłaszanie się do Parafii św. Wojciecha w Mrągowie w wyznaczone dni:

wtorki i czwartki w godz.: 16.00 – 18.00 !,
pozostałe godziny pracy:  w terenie

Telefony kontaktowe:
897413020
897412166 (Parafia św. Wojciecha/ks. Proboszcz),
693467894 (Irena Rudzińska)     i     605953020 (Marianna Wilk)

(Pielęgniarki – wtorki, czwartki:16.00 – 18.00 !)

Stacja Pomocy Brata Gerarda nadal zwraca się z prośbą o zwrot niepotrzebnego już sprzętu medycznego wypożyczonego ze Stacji Socjalnej Johannitów.  Zachęca się również do bezpłatnego przekazywania prywatnego sprzętu, który mógłby być przydatny  osobom chorym i wymagającym rehabilitacji a także do wspierania i popularyzowania w środowisku lokalnym  charytatywnej działalności Parafii św. Wojciecha.

 

ul. Królewiecka 32 A, 11-700 Mrągowo

e-mail: grzecznościowy – waderka2@wp.pl (pracownica stacji )

parafia – sw.wojciech.mragowo@poczta.onet.pl

tel. stacjonarny: 897413020 ( wtorki i czwartki w godz.: 16.00 – 18.00 )

tel. kom. 693 467 894, 605 953 020

formy udzielanej pomocy:

zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane poprzez :
a) działania o charakterze rehabilitacyjno-pielęgniarskim dla osób niepełnosprawnych w otworzonym w tym celu punkcie w parafii a także bezpośrednio w domach osób wymagających tego typu wsparcia,
c) świadczenie usług pielęgniarskich wspierających osoby chore, starsze i niepełnosprawne,
d) dostarczanie osobom potrzebującym sprzętu niezbędnego w procesie rehabilitacji,
g) prowadzenie indywidualnych zajęć w domach podopiecznych, mających na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych.
Dodatkowo:
– prowadzenie profilaktyki przeciwodleżynowej dla obłożnie chorych,
– zaopatrywanie w środki higieny osobistej, wykorzystywane w pielęgnacji osoby chorej,
– wykonywanie podstawowych badań w zakresie : pomiaru ciśnienia tętniczego, poziomu cukru,
– współpraca z lekarzami rodzinnymi i innymi podmiotami z terenu powiatu mrągowskiego świadczącymi usługi o podobnym charakterze,
– udzielanie porad,
W/w usługi wykonywane będą nieodpłatnie.

Stacja czynna :
– wtorki i czwartki w godz.: 16.00 – 18.00,
– pozostałe godziny pracy: w terenie u podopiecznych